Celem naszych kursów jest:

 

  • usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami egzaminu ósmoklasisty
  • ćwiczenie technik egzaminacyjnych
  • ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa
  • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych

 

 

Intensywność zajęć

2 razy w tygodniu po 90 minut

Długość

112 godzin lekcyjnych rocznie
+ 20 godzin lekcyjnych warsztatów ósmoklasisty

Liczebność grupy

10 -14 osób

 

W ramach kursu na odpowiednim poziomie zaawansowania

dla ósmoklasistów posiadamy w ofercie  20 godzin lekcyjnych warsztatów.

 

 

Kurs e-learningowy gratis!!