Szkolenie Oxford University Press


 

9 lutego 2019 (sobota)

odbyło się szkolenie dla lektorów poprowadzone przez p. Bożenę Janiszewską

o tematyce:

„Bierność u młodzieży- dlaczego?

 

 

Bierność u młodzieży – dlaczego?

Podczas tej prezentacji p. Bożena Janiszewska, psycholog i pedagog z wieloletnim doświadczeniem i praktyką, podzieliła się obserwacjami na temat źródeł bierności i zachowań niepożądanych podczas zajęć, opowiedziała o motywowaniu i stosowaniu technik motywacyjnych w praktyce, a także przedstawiła przydatne sposoby docierania do uczniów i rozbudzania w nich zainteresowania nauką języka.

 

Bożena Janiszewska, mgr psycholog z dużym prawie pięćdziesięcioletnim stażem pracy. Wykładowca wyższych uczelni, współpracownik różnych ośrodków szkoleń i ośrodków doskonalenia nauczycieli, współpracownik WSiP-u; Współpracownik Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych; pracownik Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży, (badania psychologiczne, konsultacje, współpraca z rodzicami). Autorka publikacji książkowych i wielu artykułów dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej i klinicznej, wykłada psychologię społeczną. Z jej metod badań dojrzałości szkolnej korzysta wielu nauczycieli z całej Polski.