Język francuski

O kursie

W British School uczymy języka francuskiego w różnych grupach wiekowych, na następujących poziomach:

 

DEBUTANTS - to poziom początkujący. Studenci British School uczący się języka francuskiego poznają podstawy gramatyczne języka w takim zakresie, który pozwala im formułować najprostsze zdania. Dzięki temu od samego początku nauki, w miarę wzrostu zakresu słownictwa studenci British School komunikują się w języku francuskim, tak aby w jak najkrótszym czasie wyzbyć się bariery komunikowania się języku obcym.

 

FAUX DEBUTANTS - poziom początkujący plus, został wprowadzony w British School w celu utrwalenia elementarnej wiedzy z zakresu języka francuskiego i umożliwienia studentom poświęcenia jeszcze większej ilości czasu na konwersacje z użycie poznanych zagadnień. Dodatkowo lektorzy British School wprowadzają kolejne zagadnienia gramatyczne i w sposób płynny uzupełniają nowe słownictwo.

 

MOYEN - oznacza poziom średnio zaawansowany . Na tym poziomie prócz ciągłego nacisku na umiejętność swobodnego komunikowania się lektorzy British School przybliżają charakterystyczne dla Francji i jej mieszkańców zachowania, obyczaje i nieformalne choć często stosowane zwroty i wyrażenia. Studenci poznają coraz bardziej zaawansowane struktury gramatyczne, uczą się porozumiewać w sposób płynny w czasach teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Zajęcia uzupełniane są autentyczne francuskojęzyczne programy telewizyjne oraz radiowe. Nieocenionym źródłem pozyskiwania kluczowego na tym etapie słownictwa jest analiza odpowiednio wyselekcjonowanych publikacji prasowych.

 

INTERMEDIARE - poziom wyżej średnio zaawansowany pozwala studentom na znaczne wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy gramatycznej tak, aby ich wypowiedzi były zarówno płynne jak i naturalne niezależnie od stosowanego czasu oraz sytuacji w jakiej znajdzie się student. Podczas zajęć analizowane są materiały francuskojęzyczne, a zajęcia uzupełniane są dodatkowymi zajęciami konwersacyjnymi.

 

AVANCE - poziom zaawansowany. Studenci na tym poziomie opanowali już zagadnienia gramatyczne. Dzięki dotychczasowemu tokowi nauki w British School sprawnie komunikują się we wszystkich sytuacjach życiowych. Na poziomie AVANCE lektorzy British School wzbogacają dodatkowo słownictwo kursantów oraz pracują nad jeszcze większą swobodą w używaniu języka. Dzięki temu studenci British School kończący poziom AVANCE mogą podejmować pracę na terenie Francji lub studiować na uczelniach, na których językiem wykładowym jest język francuski.