Szkolenie Oxford University Press

 

12 stycznia  2018 r.

odbyło się szkolenie dla lektorów poprowadzone przez Alicję Gałązkę

o tematyce:

 

Psychologiczne uwarunkowania przyswajania języka obcego- jak dotrzeć do uczniów

o różnej osobowości- co podpowiada nam psychologia i neuronauka?”

 

 

Skuteczność nauczania języka obcego w dużej mierze zależy od uwarunkowań psychologicznych. Każdy uczeń to indywidualna osoba o innym profilu osobowościowym, różnych preferencjach oraz innym sposobie generowania i odbierania informacji. Każdy uczący się w odmienny sposób tworzy konstrukty mentalne w swoim mózgu, bazując na swoim poprzednim doświadczeniu, swoich oczekiwaniach i potrzebach. Aktywny warsztat pozwolił uczestnikom najpierw zdiagnozować ich własny typ osobowości a następnie zapoznać się z różnymi typami uczniów, z którymi pracują. W czasie warsztatu omówione zostały indywidualne strategie pracy z uczniem umożliwiające przełamywanie barier i często występujących trudności w procesie nauczania języka obcego.

 

20180112 184207

20180112 18462320180112 18433420180112 18423320180112 18410020180112 185314