Kids Club w British School

Poziom KIDS CLUB to poziom, na którym 3-6 latkowie odkrywają świat w nowy sposób, za pomocą obcego języka. Jest to dla nich nowe doświadczenie, które, jeśli jest odbierane pozytywnie, zaowocuje chęcią dalszej nauki. To zdobywanie wiedzy poprzez gry i zabawy, a także, dla niektórych dzieci, pierwszy kontakt z rówieśnikami.


Rolą nauczyciela jest stymulowanie procesów poznawczych dzieci i rozbudzanie w nich ciekawości oraz przygotowanie lekcji w taki sposób, by mali uczniowie chętnie brali w niej udział i nie zdążyli się zmęczyć. Lekcja, która trwa 60 minut musi być zróżnicowana, składać się z kilku punktów zwrotnych, tak by cały czas podtrzymywać zainteresowanie dzieci. Kursanci, którzy rozpoczynają naukę w wieku 3-6 lat dużo łatwiej przyswajają wiedzę na kolejnych poziomach, a ich nie do końca ukształtowany aparat mowy ułatwia wymowę obco brzmiących dźwięków. Po ukończeniu kursu dzieci potrafią przedstawić się, reagują na polecenia oraz posługują się słownictwem z różnych zakresów.

Dzieci, które zaczynają naukę w wieku lat 3 i 4 przechodzą przez 4 poziomy zaawansowania w grupach Kids.

 SCHEMAT POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA


KIDS 1 (3-4 lata)

KIDS 2 (4-5 lat)

KIDS 3 (5-6 lat)

KIDS 4 (6-7 lat) › JUNIOR 0 -  JUNIOR 1

Na każdym kolejnym poziomie wprowadzane są nowe elementy leksykalne i gramatyczne oraz powtarzane te, które dzieci już przyswoiły. Dzieci nagradzane są obrazkami*, nie ocenami. Na poziomach 1-3 rozwijane są przede wszystkim umiejętności słuchania i mówienia, a także umiejętności psychomotoryczne dzieci.


Na poziomie 4 dzieci zaczynają naukę pisania po śladzie. Począwszy od poziomu pierwszego dzieci poznają święta i obyczaje celebrowane w krajach anglojęzycznych, co przyczynia się do szerokiego rozwoju intelektualnego młodych kursantów a także do rozbudzania wrażliwości na inne kultury.


Podczas każdej lekcji dzieci wykonują przynajmniej jedno zadanie, które jest nagradzane obrazkami (mogą to być pomniejszone karty do kolorowania).

Zapytaj o Kids Club
w najbliższym oddziale British School

 

Najbliższy oddział