Kursy specjalistyczne

Przez kursy specjalistyczne, w British School rozumiemy przede wszystkim kursy biznesowe. Ich uczestnicy, w zależności od wyników badania potrzeb firmy, nabywają umiejętności komunikowania się w sytuacjach biznesowych takich jak m.in. zakupy towarów w przedsiębiorstwach zagranicznych, zamówienie oferty potencjalnego kontrahenta, przygotowanie własnej oferty w języku obcym, negocjacje handlowe.

Uczestnicy kursu poznają słownictwo w zakresie marketingu, reklamy, promocji, public relations, bankowości, finansów itp.

Podobnie jak w przypadku kursów ogólnych miernikiem skuteczności nauczania języków obcych przez lektorów British School mogą być egzaminy międzynarodowe.