Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na obowiązujący na stronie regulamin. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Kursy Specjalistyczne

content title

Przez kursy specjalistyczne, w British School rozumiemy przede wszystkim kursy biznesowe. Ich uczestnicy, w zależności od wyników badania potrzeb firmy, nabywają umiejętności komunikowania się w sytuacjach biznesowych takich jak m.in. zakupy towarów w przedsiębiorstwach zagranicznych, zamówienie oferty potencjalnego kontrahenta, przygotowanie własnej oferty w języku obcym, negocjacje handlowe.

Uczestnicy kursu poznają słownictwo w zakresie marketingu, reklamy, promocji, public relations, bankowości, finansów itp.

Podobnie jak w przypadku kursów ogólnych miernikiem skuteczności nauczania języków obcych przez lektorów British School mogą być egzaminy międzynarodowe.