Język włoski

O kursie

W British School uczymy języka włoskiego na następujących poziomach:

 

LIVELLO ELEMENTARE - oznacza poziom początkujący. Studenci podczas kursu poznają podstawy gramatyczne języka włoskiego oraz charakterystyczne zwroty. Jak podczas wszystkich kursów w British School od samego początku lektorzy kładą nacisk na umiejętność komunikowania się z użyciem poznanych zwrotów i konstrukcji gramatycznych, tak aby już po roku studenci potrafili opisać drogę, osoby, swoją rodzinę, zawody, pogodę, swoje hobby, przeprowadzić rozmowę telefoniczną czy uzyskać pomoc policjanta lub lekarza. Ponadto studenci British School poznają podstawowe konstrukcje czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego.

 

LIVELLO MEDIO to poziom średnio zaawansowany. Studenci British School utrwalają poznany wcześniej materiał. Lektorzy kładą szczególny nacisk na wzbogacenie słownictwa i co najważniejsze na umiejętność jego wykorzystania w konwersacjach. Studenci poznają język charakterystyczny dla reklamy, prasy poznają słownictwo związane z kuchnią, podróżowaniem, także służbowym oraz modą. Na poziomie LIVELLO MEDIO zajęcia uzupełniane są aspektami związanymi z kulturą Włoch i Włochów. Studenci poznają zwroty mniej formalne, charakterystyczne dla języka mówionego, duża uwaga zwracana jest na gestykulację i tempo wypowiedzi tak, aby absolwenci British School w sposób naturalny używali języka włoskiego na co dzień. Wraz ze wzrostem zaawansowania w sposób płynny materiał uzupełniany jest o dodatkowe zagadnienia gramatyczne.

 

LIVELLO SUPERIORE jest poziomem zaawansowanym. Na tym poziomie nabyte w latach poprzednich umiejętności uzupełniane są o ćwiczenia z zakresu pisania tekstów własnych, korespondencję formalną (np. z urzędami), analizę i komentowanie zjawisk czy relacjonowanie wydarzeń. Jeszcze więcej uwagi zwracane jest na zdolności komunikowania się. Materiał uzupełniony jest o zaawansowane zagadnienia gramatyczne. Studenci kończący trzeci poziom nauki przygotowani są do zdawania międzynarodowych egzaminów z języka włoskiego.