Kursy maturalne

Matura z British School (poziom podstawowy oraz rozszerzony)

O kursie

Celem naszych kursów jest:
 

  • usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami Nowej Matury (podstawowej lub rozszerzonej)
  • ćwiczenie różnorodnych technik egzaminacyjnych
  • ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa
  • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych

 

 

Intensywność zajęć

2 razy w tygodniu po 90 minut

Długość

100 godzin lekcyjnych rocznie

(w tym matura próbna)

Liczebność grupy

10 -14 osób