Warsztaty ósmoklasisty

Warsztaty dla ósmoklasisty

O kursie

Celem naszych warsztatów jest:
 

  • usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami egzaminu ósmoklasisty
  • ćwiczenie technik egzaminacyjnych
  • ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa
  • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych

 

W ramach kursu na odpowiednim poziomie zaawansowania dla ósmoklasistów posiadamy w ofercie  20 godzin lekcyjnych warsztatów.

 

Kurs e-learningowy gratis!!