Kursy sobotnie

content title

Kursy sobotnie, proponujemy dla osób, które dysponują wolnym czasem w soboty w godzinach porannych. Zajęcia trwają od godziny 9 do 12. Są to zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania. Programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych

Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy kursantom wszechstronny  systematyczny rozwój ich umiejętności językowych, tzn. mówienia, słuchania, czytania i pisania. Na naszych kursach szczególny nacisk kładziemy na konwersacje. Uczymy swobodnego i skutecznego porozumiewania się w języku angielskim.

Intensywność zajęć: sobota zajęcia 180 minut

Długość: 112 godzin lekcyjnych w roku