Adults

content title

Poziom ADULTS przeznaczony jest dla młodzieży licealnej oraz dorosłych. Są to kursy na poziomach od początkującego do zaawansowanego. Tematy kursów koncentrują się wokół życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych. Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy kursantom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych tzn. mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Na naszych kursach kładziemy szczególny nacisk na konwersacje. Uczymy swobodnego i skutecznego porozumiewania się w języku angielskim. Dajemy solidną bazę w dziedzinie gramatyki, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i języka mówionego.

 

SCHEMAT POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA

BEGINNER  - A1

ELEMENTARY - A1+

PRE-INTERMEDIATE - A2

INTERMEDIATE - B1

INTERMEDIATE PLUS  - B1+

UPPER-INTERMEDIATE - B2

PRE-ADVANCED  - B2+

ADVANCED - C1