Kursy Konwersacyjne

content title

 

 KURSY KONWERSACYJNE

Z NATIVE SPEAKER'EM

Intensywność zajęć: 1 raz w tygodniu po 90 minut

Ilość godzin: 56 godzin lekcyjnych

Liczebność grup: 6 - 8 osób

Cena kursu: 845 zł / semestr

 

Intensywność zajęć: 1 raz w tygodniu po 90 minut

Ilość godzin: 56 godzin lekcyjnych

Liczebność grup: 4 - 6 osób

Cena kursu: 1045 zł / semestr