Kursy egzaminacyjne

content title

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW

First Certificate in English (FCE)

Intensywność: 2 x w tygodniu po 90 minut

Liczba godzin: 112 godzin lekcyjnych w roku + 8h Native Speaker         

Certificate in Advanced English (CAE)

Intensywność: 2 x w tygodniu po 90 minut

Ilość godzin: 112 godzin lekcyjnych + 8 h Native Speaker                      

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Intensywność: 2 x w tygodniu po 90 minut

Ilość godzin: 112 godzin lekcyjnych w roku + 8 h Native Speaker

 

POZIOM PRE-FCE– jest poziomem ‘pomostowym’ pomiędzy poziomem upper-intermediate a FCE. Jest on przeznaczony dla studentów British School, którzy nie czują się na siłach sprostać językowym wymogom egzaminu państwowego (FCE) i chcą ‘podszlifować braki’.

POZIOM FCE - następuje po czterech latach nauki w British School i jest kontynuacją poziomu Upper-Intermediate lub poziomu Pre-FCE. Poziom FCE ma na celu przygotowanie kursantów do egzaminu pierwszego stopnia organizowanego przez Cambridge Examinations Syndicate. Przygotowanie do tego egzaminu wymaga przede wszystkim rozwinięcia wszystkich pięciu umiejętności językowych tj.: czytania, mówienia, pisania, słuchania i wiedzy gramatyczno-leksykalnej. Bardzo ważnym elementem tego kursu jest zapoznanie się z technikami egzaminacyjnymi pozwalającymi na lepsze wykorzystanie swoich możliwości językowych kursanta w różnych zadaniach egzaminacyjnych.

Poziom CAE - (Certificate in Advanced English) to jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie zaawansowanym, z naciskiem na umiejętności praktyczne, wydawanych przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate. Egzamin ten koncentruje się na praktycznej znajomości języka w każdej sytuacji życia codziennego.Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów.

Poziom CPE - jest najwyższym poziomem nauki języka angielskiego przygotowującym do najbardziej zaawansowanego stopnia egzaminu organizowanego przez Cambridge Examinations Syndicate tzw. CPE – Certificate of Proficiency in English. Poziom ten następuje po poziomie CAE. W celu zakwalifikowania się na ten kurs uczeń powinien albo ukończyć poziom CAE w British School na minimum 60%, albo przedstawić certyfikat zdanego egzaminu CAE (oceny pozytywne to A, B, C) maksymalnie dwa lata wcześniej, albo zdać egzamin kwalifikacyjny na ten poziom na min. 60%. Uczestnicy tego kursu zajmują się językiem angielskim pod kątem subtelności językowych, wyrażeń i struktur, a także wymową i słownictwem, które mają nadać uczniowi autentyczność wypowiedzi zbliżoną do native speaker’a. Sposób wypowiadania uczącego się na tym poziomie jest swobodny, zróżnicowany pod kątem gramatyczno-leksykalnym z naciskiem na rozróżnienie rejestru językowego oraz bogaty w idiomy, synonimy, kolokacje, przysłowia, etc. Uczeń na poziomie CPE słucha i czyta oryginalne materiały zaczerpnięte z krajów anglojęzycznych.