Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

content title

 

Bardzo ważny element naszej oferty stanowią kursy ósmoklasisty, które od nowego roku szkolnego uzupełnią naszą ofertę.

 

Autorski program zajęć został opracowany przez metodyków British School i uwzględnia wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej.

 

 • kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu klas ósmych
 • w trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań ezgaminacyjnych
 • kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach egzaminu klas ósmych
 • nacisk kładziony jest na przełamanie bariery językowej i efektywną komunikację w języku angielskim
 • 108 godzin lekcyjnych (100 godzin kursowych + 8 godz. konwersacji)
 • spotkania: 2 x 2 h w tygodniu
 • zajęcia: poniedziałek/środa lub wtorek/czwartek
 • godz. 16.00 - 17.30 lub 17.40 - 19.10 
 • konwersacje: raz w miesiącu w piątek  
 • grupy: od 6 do 12 osób
 • rozpoczęcie kursu: październik 2020r.
 • zakończenie kursu: kwiecień 2021r. 

uwaga gimnazjalisci

 

 Kontakt:

17 852 52 55,   515 130 122

 rzeszow@britishschool.pl