Język Niemiecki

O kursie

W British School uczymy języka niemieckiego na następujących poziomach zaawansowania:

 

Poziom A1 - Mała znajomość języka niemieckiego. Po ukończeniu tego poziomu jesteście w stanie zrozumieć i samemu zastosować podstawowe zwroty i proste zdania. Potraficie przedstawić siebie i innych, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi. Oprócz tego potraficie się porozumieć w prosty sposób, jeśli osoba, z którą rozmawiacie, mówi powoli i wyraźnie i jest gotowa Was wesprzeć.

Poziom A2 - Podstawowa znajomość języka niemieckiego. Jeśli uda wam się ukończyć ten poziom nauczania, potraficie już zrozumieć i zastosować zdania i często stosowane zwroty, wiążące się ze wszystkimi dziedzinami dnia codziennego. Potraficie porozumieć się w prostych sytuacjach oraz opisać w prosty sposób własne pochodzenie i wykształcenie, jak i bezpośrednie otoczenie i przedmioty codziennego użytku.

Poziom B1 - Względnie dobra znajomość języka niemieckiego. Po ukończeniu tego poziomu potraficie zrozumieć główne zagadnienia dotyczące pracy, szkoły lub spędzania wolnego czasu. Jesteście w stanie poradzić sobie z większością sytuacji, które mogą was spotkać podczas podróży. Również proste wypowiadanie się na znane wam tematy i osobiste zainteresowania nie sprawi wam kłopotu. Pierwszym możliwym dla was egzaminem jest "Zertifikat Deutsch (ZD)".

Poziom B2 - Dobra znajomość języka niemieckiego. Kto zakończył poziom B2, potrafi zrozumieć główny sens złożonych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne. Umie porozumieć się na tyle płynnie, że możliwe jest przeprowadzenie normalnej rozmowy z osobą, której językiem ojczystym jest język niemiecki, bez większego wysiłku z obu stron. Do możliwych egzaminów na zakończenie tego poziomu należą: "Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)" oraz dla bardzo dobrych kursantów "Zentrale Mittelstuffenprüfung (ZMP)".

Poziom C1 - Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. Ten poziom pozwala Wam na rozumienie szerokiego spektrum ambitnych tekstów oraz spontanicznie i płynne wypowiadanie się. Potraficie także skutecznie i elastycznie używać języka w życiu towarzyskim i zawodowym oraz wypowiadać się rozbudowanie i wyczerpująco w złożonych kwestiach. "Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)" powinniście zdać bez problemów.

Poziom C2 - Wyśmienita znajomość języka niemieckiego oraz na etapie języka ojczystego. Po ukończeniu tego poziomu potraficie zrozumieć praktycznie wszystko, co przeczytacie i usłyszycie, bez większego wysiłku. Także podsumowanie informacji z różnych pisemnych i ustnych źródeł oraz prezentacja uzasadnień i wyjaśnień w spójnej formie nie przysparza wam żadnych trudności.