Poziom Kids 7-9

O kursie

KIDS 1-3 klasa szkoły podstawowej

Zajęcia dla tej grupy wiekowej są prowadzone przez filologów angielskich, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia pod kątem nauczania dzieci młodszych.


Materiał metodyczny jest szczegółowo dobrany do zainteresowań, tempa nauki i temperamentu dzieci.


Nauka języka angielskiego w grupach KIDS prowadzona jest w formie zabawy, gry, piosenki i naturalnego sposobu przyswajania języka.

Uczniowie mają też do dyspozycji specjalnie dobrany podręcznik, który zawiera omawiany materiał językowy oraz umożliwia powtarzanie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności w domu.

Specjalnie opracowana metoda zajęć z pewnością zaowocuje chęcią dalszej nauki!

 

 Schemat poziomów zaawansowania KIDS:

 ↓

KIDS 1 - Elementary

KIDS 2 - Pre-intermediate 

KIDS 3 -  Intermediate 

 

Oferta kursów Grupa KIDS:

  • 56 godzin zegarowych
  • spotkania: 2 razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej (60 minut)
  • zajęcia: poniedziałek/środa lub wtorek/czwartek
  • godz. 15.30 - 16.30 lub 16.30 - 17.30  
  • grupy: od 5 do 10 osób
  • rozpoczęcie kursu: październik 2023r.
  • zakończenie kursu: czerwiec 2024r.