Poziom Kids 7-9

O kursie

KIDS 1-3 klasa szkoły podstawowej

Zajęcia dla tej grupy wiekowej są prowadzone przez filologów angielskich, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia pod kątem nauczania dzieci młodszych.


Materiał metodyczny jest szczegółowo dobrany do zainteresowań, tempa nauki i temperamentu dzieci.


Nauka języka angielskiego w grupach KIDS prowadzona jest w formie zabawy, gry, piosenki i naturalnego sposobu przyswajania języka.

Uczniowie mają też do dyspozycji specjalnie dobrany podręcznik, który zawiera omawiany materiał językowy oraz umożliwia powtarzanie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności w domu.

Specjalnie opracowana metoda zajęć z pewnością zaowocuje chęcią dalszej nauki!

 

 Schemat poziomów zaawansowania KIDS:

 ↓

KIDS Elementary

KIDS Pre-intermediate 

KIDS Intermediate 

 

Oferta kursów Grupa KIDS:

  • 64 godzin zegarowych (56 godzin kursowych + 8 godz. konwersacji)
  • spotkania: 2 x 1 h w tygoodniu
  • zajęcia: poniedziałek/środa lub wtorek/czwartek
  • godz. 15.30 - 16.00 lub 16.30 - 17.30  
  • konwersacje: raz w miesiącu piątek 
  • grupy: od 6 do 12 osób
  • rozpoczęcie kursu: październik 2020r.
  • zakończenie kursu: maj 2021r.