JĘZYK HISZPAŃSKI

content title

NIVEL ELEMENTAL - to poziom dla początkujących. Studenci British School poznają podstawy językowe. Jednak już od samego początku nauki największy nacisk kładziony jest na nabycie umiejętności posługiwania się językiem mówionym nawet przy minimalnej znajomości struktur gramatycznych i słownictwa. W momencie ukończenia kursu studenci języka hiszpańskiego w British School potrafią się przedstawić, zrobić podstawowe zakupy, uzyskać pomoc, porozumieć się w podstawowym zakresie w hotelach, kawiarniach czy na dworcu.

NIVEL BASICO - jest uzupełnieniem poziomu NIVEL ELEMENTAL stworzonym w celu jeszcze lepszego opanowania przez studentów British School podstaw języka hiszpańskiego. Studenci na tym poziomie utrwalają wiadomości nabyte w roku poprzednim ze szczególnym naciskiem na konwersacje. Ponadto zagadnienia zostają rozbudowane o kolejne zagadnienia gramatyczne oraz umiejętność komunikowania się w czasie przyszłym.

NIVEL MEDIO - jest poziomem przeznaczonym dla studentów, którzy opanowali język hiszpański w stopniu średnio zaawansowanym. Na tym poziomie duży nacisk położony jest na upłynnienie komunikacji w czasie teraźniejszym, przyszłym oraz przeszłym oraz dalsze wzbogacanie słownictwa. Na tym poziomie studenci British School poznają również bardziej złożone konstrukcje gramatyczne, dzięki którym posługują się językiem hiszpańskim w sposób coraz bardziej naturalny.

NIVEL AVANZADO - to poziom zaawansowany. Podczas kursu studenci płynnie komunikują się w języku hiszpańskim. Ukończenie NIVEL AVANZADO pozwala spokojnie myśleć o egzaminach międzynarodowych z języka hiszpańskiego - DELE.

JĘZYK FRANCUSKI

content title

DEBUTANTS - to poziom początkujący. Studenci British School uczący się języka francuskiego poznają podstawy gramatyczne języka w takim zakresie, który pozwala im formułować najprostsze zdania. Dzięki temu od samego początku nauki, w miarę wzrostu zakresu słownictwa studenci British School komunikują się w języku francuskim, tak aby w jak najkrótszym czasie wyzbyć się bariery komunikowania się języku obcym
FAUX DEBUTANTS - poziom początkujący plus, został wprowadzony w British School w celu utrwalenia elementarnej wiedzy z zakresu języka francuskiego i umożliwienia studentom poświęcenia jeszcze większej ilości czasu na konwersacje z użycie poznanych zagadnień. Dodatkowo lektorzy British School wprowadzają kolejne zagadnienia gramatyczne i w sposób płynny uzupełniają nowe słownictwo.

MOYEN - oznacza poziom średnio zaawansowany . Na tym poziomie prócz ciągłego nacisku na umiejętność swobodnego komunikowania się lektorzy British School przybliżają charakterystyczne dla Francji i jej mieszkańców zachowania, obyczaje i nieformalne choć często stosowane zwroty i wyrażenia. Studenci poznają coraz bardziej zaawansowane struktury gramatyczne, uczą się porozumiewać w sposób płynny w czasach teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Zajęcia uzupełniane są autentyczne francuskojęzyczne programy telewizyjne oraz radiowe. Nieocenionym źródłem pozyskiwania kluczowego na tym etapie słownictwa jest analiza odpowiednio wyselekcjonowanych publikacji prasowych.
INTERMEDIARE - poziom wyżej średnio zaawansowany pozwala studentom na znaczne wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy gramatycznej tak, aby ich wypowiedzi były zarówno płynne jak i naturalne niezależnie od stosowanego czasu oraz sytuacji w jakiej znajdzie się student. Podczas zajęć analizowane są materiały francuskojęzyczne, a zajęcia uzupełniane są dodatkowymi zajęciami konwersacyjnymi.

AVANCE - poziom zaawansowany. Studenci na tym poziomie opanowali już zagadnienia gramatyczne. Dzięki dotychczasowemu tokowi nauki w British School sprawnie komunikują się we wszystkich sytuacjach życiowych. Na poziomie AVANCE lektorzy British School wzbogacają dodatkowo słownictwo kursantów oraz pracują nad jeszcze większą swobodą w używaniu języka. Dzięki temu studenci British School kończący poziom AVANCE mogą podejmować pracę na terenie Francji lub studiować na uczelniach, na których językiem wykładowym jest język francuski.

JĘZYK WŁOSKI

content title

 
LIVELLO ELEMENTARE - oznacza poziom początkujący. Studenci podczas kursu poznają podstawy gramatyczne języka włoskiego oraz charakterystyczne zwroty. Jak podczas wszystkich kursów w British School od samego początku lektorzy kładą nacisk na umiejętność komunikowania się z użyciem poznanych zwrotów i konstrukcji gramatycznych, tak aby już po roku studenci potrafili opisać drogę, osoby, swoją rodzinę, zawody, pogodę, swoje hobby, przeprowadzić rozmowę telefoniczną czy uzyskać pomoc policjanta lub lekarza. Ponadto studenci British School poznają podstawowe konstrukcje czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego.

LIVELLO MEDIO -  to poziom średnio zaawansowany. Studenci British School utrwalają poznany wcześniej materiał. Lektorzy kładą szczególny nacisk na wzbogacenie słownictwa i co najważniejsze na umiejętność jego wykorzystania w konwersacjach. Studenci poznają język charakterystyczny dla reklamy, prasy poznają słownictwo związane z kuchnią, podróżowaniem, także służbowym oraz modą. Na poziomie LIVELLO MEDIO zajęcia uzupełniane są aspektami związanymi z kulturą Włoch i Włochów. Studenci poznają zwroty mniej formalne, charakterystyczne dla języka mówionego, duża uwaga zwracana jest na gestykulację i tempo wypowiedzi tak, aby absolwenci British School w sposób naturalny używali języka włoskiego na co dzień. Wraz ze wzrostem zaawansowania w sposób płynny materiał uzupełniany jest o dodatkowe zagadnienia gramatyczne.

LIVELLO SUPERIORE - jest poziomem zaawansowanym. Na tym poziomie nabyte w latach poprzednich umiejętności uzupełniane są o ćwiczenia z zakresu pisania tekstów własnych, korespondencję formalną (np. z urzędami), analizę i komentowanie zjawisk czy relacjonowanie wydarzeń. Jeszcze więcej uwagi zwracane jest na zdolności komunikowania się. Materiał uzupełniony jest o zaawansowane zagadnienia gramatyczne. Studenci kończący trzeci poziom nauki przygotowani są do zdawania międzynarodowych egzaminów z języka włoskiego.

JĘZYK NIEMIECKI

content title

Poziom A1 - Mała znajomość języka niemieckiego. Po ukończeniu tego poziomu jesteście w stanie zrozumieć i samemu zastosować podstawowe zwroty i proste zdania. Potraficie przedstawić siebie i innych, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi. Oprócz tego potraficie się porozumieć w prosty sposób, jeśli osoba, z którą rozmawiacie, mówi powoli i wyraźnie i jest gotowa Was wesprzeć.

Poziom A2 - Podstawowa znajomość języka niemieckiego. Jeśli uda wam się ukończyć ten poziom nauczania, potraficie już zrozumieć i zastosować zdania i często stosowane zwroty, wiążące się ze wszystkimi dziedzinami dnia codziennego. Potraficie porozumieć się w prostych sytuacjach oraz opisać w prosty sposób własne pochodzenie i wykształcenie, jak i bezpośrednie otoczenie i przedmioty codziennego użytku.

Poziom B1 - Względnie dobra znajomość języka niemieckiego. Po ukończeniu tego poziomu potraficie zrozumieć główne zagadnienia dotyczące pracy, szkoły lub spędzania wolnego czasu. Jesteście w stanie poradzić sobie z większością sytuacji, które mogą was spotkać podczas podróży. Również proste wypowiadanie się na znane wam tematy i osobiste zainteresowania nie sprawi wam kłopotu. Pierwszym możliwym dla was egzaminem jest "Zertifikat Deutsch (ZD)".

Poziom B2 - Dobra znajomość języka niemieckiego. Kto zakończył poziom B2, potrafi zrozumieć główny sens złożonych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne. Umie porozumieć się na tyle płynnie, że możliwe jest przeprowadzenie normalnej rozmowy z osobą, której językiem ojczystym jest język niemiecki, bez większego wysiłku z obu stron. Do możliwych egzaminów na zakończenie tego poziomu należą: "Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)" oraz dla bardzo dobrych kursantów "Zentrale Mittelstuffenprüfung (ZMP)".

Poziom C1 - Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. Ten poziom pozwala Wam na rozumienie szerokiego spektrum ambitnych tekstów oraz spontanicznie i płynne wypowiadanie się. Potraficie także skutecznie i elastycznie używać języka w życiu towarzyskim i zawodowym oraz wypowiadać się rozbudowanie i wyczerpująco w złożonych kwestiach. "Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)" powinniście zdać bez problemów.

Poziom C2 - Wyśmienita znajomość języka niemieckiego oraz na etapie języka ojczystego. Po ukończeniu tego poziomu potraficie zrozumieć praktycznie wszystko, co przeczytacie i usłyszycie, bez większego wysiłku. Także podsumowanie informacji z różnych pisemnych i ustnych źródeł oraz prezentacja uzasadnień i wyjaśnień w spójnej formie nie przysparza wam żadnych trudności.

 

Zadzwoń:

17/ 852 52 55         17 / 852 52 25

515 130 122