Kursy maturalne

content title

Maturzysto pomyśl o swoich egzaminach już dziś!!!

Bardzo ważny element oferty naszej szkoły stanowią kursy maturalne, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Autorski program zajęć został drobiazgowo opracowany przez metodyków British School i uwzględnia wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie egzaminu maturalnego.

Proponujemy Wam kurs, który:

  • obejmuje 100 godzin lekcyjnych
  • 20 konwersacji
  • spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min
  • oferujemy naukę w małych grupach, już od 6 osób

Matura Podstawowa – kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach matury podstawowej. Nacisk kładziony jest na przełamanie bariery językowej i efektywną komunikację w języku angielskim.

Matura rozszerzona – kurs przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach matury rozszerzonej. W odróżnieniu od kursu podstawowego większy nacisk prowadzony jest na zaawansowane struktury gramatyczne oraz jakość i formę działań językowych.

iStock_000004868797XSmall_3.jpg