DEBUTANTS /POCZĄTKUJĄCY/

Studenci British School uczący się języka francuskiego poznają podstawy gramatyczne języka w takim zakresie, który pozwala im formułować najprostsze zdania. Dzięki temu od samego początku nauki, w miarę wzrostu zakresu słownictwa studenci British School komunikują się w języku francuskim, tak aby w jak najkrótszym czasie wyzbyć się bariery komunikowania się języku obcym.

FAUX DEBUTANTS

poziom początkujący plus, został wprowadzony w British School w celu utrwalenia elementarnej wiedzy z zakresu języka francuskiego i umożliwienia studentom poświęcenia jeszcze większej ilości czasu na konwersacje z użycie poznanych zagadnień. Dodatkowo lektorzy British School wprowadzają kolejne zagadnienia gramatyczne i w sposób płynny uzupełniają nowe słownictwo

MOYEN

oznacza poziom średnio zaawansowany . Na tym poziomie prócz ciągłego nacisku na umiejętność swobodnego komunikowania się lektorzy British School przybliżają charakterystyczne dla Francji i jej mieszkańców zachowania, obyczaje i nieformalne choć często stosowane zwroty i wyrażenia. Studenci poznają coraz bardziej zaawansowane struktury gramatyczne, uczą się porozumiewać w sposób płynny w czasach teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Zajęcia uzupełniane są autentyczne francuskojęzyczne programy telewizyjne oraz radiowe. Nieocenionym źródłem pozyskiwania kluczowego na tym etapie słownictwa jest analiza odpowiednio wyselekcjonowanych publikacji prasowych.

INTERMEDIARE 

poziom wyżej średnio zaawansowany pozwala studentom na znaczne wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy gramatycznej tak, aby ich wypowiedzi były zarówno płynne jak i naturalne niezależnie od stosowanego czasu oraz sytuacji w jakiej znajdzie się student. Podczas zajęć analizowane są materiały francuskojęzyczne, a zajęcia uzupełniane są dodatkowymi zajęciami konwersacyjnymi.

AVANCE

poziom zaawansowany. Studenci na tym poziomie opanowali już zagadnienia gramatyczne. Dzięki dotychczasowemu tokowi nauki w British School sprawnie komunikują się we wszystkich sytuacjach życiowych. Na poziomie AVANCE lektorzy British School wzbogacają dodatkowo słownictwo kursantów oraz pracują nad jeszcze większą swobodą w używaniu języka. Dzięki temu studenci British School kończący poziom AVANCE mogą podejmować pracę na terenie Francji lub studiować na uczelniach, na których językiem wykładowym jest język francuski