Egzaminy Cambridge

Certificate in English (FCE)

Kurs przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu FCE. Ma on na celu zapoznanie słuchaczy ze strukturą egzaminu oraz typami zadań. Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne twórcy egzaminu – University of Cambridge ESOL Examinations oraz egzaminy z lat poprzednich, tzw. past papers i obejmuje przygotowanie do wszystkich pięciu części egzaminu (reading, writing, speaking, listening, use of English). Pozwala także na gruntowne powtórzenie i poszerzenie zagadnień gramatycznych i słownictwa.

Certificate in Advanced English (CAE)

Kurs przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu CAE. Ma on na celu zapoznanie słuchaczy ze strukturą egzaminu oraz typami zadań. Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne twórcy egzaminu – University of Cambridge ESOL Examinations oraz egzaminy z lat poprzednich, tzw. past papers i obejmuje przygotowanie do wszystkich pięciu części egzaminu (reading, writing, speaking, listening, use of English). W odróżnieniu od kursu FCE zagadnienia gramatyczno-leksykalne są bardziej zaawansowane, a tematyka poszerzona o nowe obszary (idiomy, związki frazeologiczne, metafory, kultura). Słuchacze rozwijają bardziej zaawansowane techniki interakcyjne z uwzględnieniem zmian rejestru.

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Kurs przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu CPE. Ma on na celu zapoznanie słuchaczy ze strukturą egzaminu oraz typami zadań. Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne twórcy egzaminu – University of Cambridge ESOL Examinations oraz egzaminy z lat poprzednich, tzw. past papers i obejmuje przygotowanie do wszystkich pięciu części egzaminu (reading, writing, speaking, listening, use of English).Pozwala także na zgłębienie subtelności językowych, takich jak wyjątki od reguł gramatycznych, niestandardowe słownictwo, kolokacje. Tematyka poruszana na zajęciach obejmuje specjalistyczne dziedziny, przygotowując do egzaminu językowo i merytorycznie.