Kursy Standard

content title

Kursy ogólnego języka angielskiego dla nastolatków i dorosłych.

Programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych. Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy kursantom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych, tzn. mówienia, słuchania, czytania i pisania. Struktury gramatyczne wprowadzone są w naturalnych sytuacjach i ćwiczone czynnie.

Kurs ogólny:

·         obejmuje 112 godzin lekcyjnych, dodatkowo 20 godzin bezpłatnych konwersacji

·         spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut lub w soboty po 180 minut

·         oferujemy naukę w małych grupach, już od 6 osób

·         kurs prowadzony jest na wielu poziomach zaawansowania - od poziomu początkującego (Beginner), a skończywszy na poziomie średniozaawansowanym wyższym (Upper-Intermediate) i Pre-FCE (poziom pomostowy, wprowadzający do poziomów FCE i CAE.

POZIOM BEGINNERS - jest to poziom dla początkujących. Uczestnicy kursu w szkole British School poznają podstawy języka pod kątem wszystkich umiejętności językowych tzn: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Wiedza ta jest czysto praktyczna i już od pierwszych spotkań studenci British School potrafią przedstawić się, zamówić hotel, a pod koniec kursu potrafią również przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną, napisać krótki list lub przeczytać ogłoszenie prasowe.

POZIOM PRE-INTERMEDIATE – tłumacząc dosłownie to poziom średniozaawansowany niższy. Poziom ten jest przeznaczony dla kursantów, którzy kontynuują naukę bądź zdali egzamin wstępny na ten poziom (spróbuj swoich sił i napisz test sprawdzający na naszej stronie). Poziom ten jest uzupełnieniem i rozszerzeniem poziomu Beginners. Studenci British School ćwiczą zdobytą wiedzę pod kątem różnych sytuacji życiowych tj.: wyrażanie opinii, sytuacje na lotnisku, zamówienie menu w restauracji, opis drogi, przyjmowanie lub odmawianie zaproszenia, pisanie CV, czytanie krótkich tekstów.

POZIOM INTERMEDIATE - czyli poziom średniozaawansowany jest kontynucją poziomu Pre-Intermediate. Uczniowie na tym poziomie posługują się językiem w typowych i najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych, ale w sposób bardziej zaawansowany niż na poprzednich poziomach. Znajomość języka angielskiego na tym poziomie pozwala również na porozumiewanie się w sytuacjach niecodziennych, a jednak mogących się zdarzyć na przykład podczas wyjazdu (jak np. zgłaszanie przestępstwa). Wypowiedzi stają się coraz bardziej złożone zarówno pod względem gramatycznym jak i leksykalnym. Kursant jest w stanie wypowiedzieć się o przyszłości, teraźniejszości i przeszłości, a także o sytuacjach hipotetycznych, prawdopodobnych i niemożliwych.

POZIOM UPPER-INTERMEDIATE – czyli poziom średiozaawansowany wyższy następuje jest kontynuacją poziomu Intermediate. Osoby, które wcześniej nie uczęszczały na kursy na niższych poziomach muszą zdać test wstępny (zachęcamy do napisania testu sprawdzającego na naszej stronie). Kursanci na tym poziomie ugruntowują już zdobytą wiedzę, poszerzają ją i aktywnie z niej korzystają. Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy potrafią swobodnie opisać wydarzenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zwiększa się znacząco zakres słownictwa i jednocześnie bogactwo wypowiedzi. Za pomocą odpowiednich struktur językowych kursant potrafi w językowo wiarygodny sposób zareagować w różnych sytuacjach takich jak np.: reakcja na niespodziewaną dobrą informację czy wyrażenie żalu z powodu zaistniałej sytuacji.