KONKURS "Reasons to Learn Foreign Languages- DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?"
Zapraszamy wszystkich słuchaczy British School z grup JUNIOR oraz TEEN do udziału w konkursie!
CO NALEŻY ZROBIĆ?
Przygotować pracę plastyczną lub pisemną (styl dowolny) promującą naukę języków obcych.
Na najciekawsze prace czekają nagrody!
Prace należy składać u lektorów do 21 marca.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 marca.