Nasi mali Słuchacze British School przesyłają świąteczne pozdrowienia! 🎄