Poziomy językowe

 

 POZIOM BEGINNERS

jest to poziom dla początkujących. Uczestniczy kursu w szkole British School poznają podstawy języka pod kątem wszystkich umiejętności językowych tzn: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Wiedza ta jest czysto praktyczna i już od pierwszych spotkań studenci British School potrafią przedstawić się, zamówić hotel a pod koniec kursu potrafią również przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną, napisać krótki list lub przeczytać ogłoszenie prasowe.

 POZIOM PRE-INTERMEDIATE

tłumacząc dosłownie to poziom średniozaawansowany niższy. Poziom ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy kontynuują naukę w British School bądź zdali egzamin wstępny na ten poziom (spróbuj swoich sił i napisz test sprawdzający na naszej stronie). Poziom ten jest uzupełnieniem i rozszerzeniem poziomu Beginners. Studenci British School poznają nowe struktury gramatyczne i rozwijają słownictwo dotychczas nabyte. Ćwiczą zdobytą wiedzę pod kątem różnych sytuacji życiowych tj.: wyrażanie opinii, sytuacje na lotnisku, opis drogi, przyjmowanie lub odmawianie zaproszenia, pisanie CV, czytanie krótkich tekstów.

 POZIOM INTERMEDIATE

czyli poziom średniozaawansowany następuje po dwóch latach nauki w British School i jest kontynuacją poziomu Pre-Intermediate. Uczniowie na tym poziomie posługują się językiem angielskim w typowych i najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych, ale w sposób bardziej zaawansowany niż na poprzednich poziomach. Znajomość języka angielskiego na tym poziomie pozwala również na porozumiewanie się w sytuacjach niecodziennych, a jednak mogących się zdarzyć na przykład podczas wyjazdu tj. zgłaszanie przestępstwa. Wypowiedzi stają się coraz bardziej złożone zarówno pod względem gramatycznym jak i leksykalnym. Uczeń jest w stanie wypowiedzieć się o przyszłości, teraźniejszości i przeszłości, a także o sytuacjach hipotetycznych, prawdopodobnych i niemożliwych.

 POZIOM UPPER-INTERMEDIATE 

czyli poziom średiozaawansowany wyższy następuje po trzyletniej nauce w British School i jest kontynuacją poziomu Intermediate. Osoby, które wcześniej nie uczęszczały na kursy na niższych poziomach muszą zdać test wstępny (zachęcamy do napisania testu sprawdzającego na naszej stronie). Uczniowie na tym poziomie ugruntowują już zdobytą wiedzę, poszerzają ją i aktywnie z niej korzystają. Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy znają już wszystkie czasy, stronę bierną we wszystkich czasach, tryby warunkowe, wszystkie czasowniki modalne, a także swobodnie potrafią opisać wydarzenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zwiększa się znacząco zakres słownictwa i jednocześnie bogactwo wypowiedzi. Za pomocą odpowiednich struktur językowych kursant potrafi w językowo wiarygodny sposób zareagować w różnych sytuacjach takich jak np.: reakcja na niespodziewaną dobrą informację czy wyrażenie żalu z powodu zaistniałej sytuacji.

 POZIOM PRE-FCE

jest poziomem ‘pomostowym’ pomiędzy poziomem upper-intermediate a FCE. Jest on przeznaczony dla studentów British School, którzy nie czują się na siłach sprostać językowym wymogom egzaminu państwowego (FCE) i chcą ‘podszlifować braki’.

 POZIOM FCE

następuje po czterech latach nauki w British School i jest kontynuacją poziomu Upper-Intermediate lub poziomu Pre-FCE. Poziom FCE ma na celu przygotowanie kursantów do egzaminu pierwszego stopnia organizowanego przez Cambridge Examinations Syndicate. Przygotowanie do tego egzaminu wymaga przede wszystkim rozwinięcia wszystkich pięciu umiejętności językowych tj.: czytania, mówienia, pisania, słuchania i wiedzy gramatyczno-leksykalnej. Bardzo ważnym elementem tego kursu jest zapoznanie się z technikami egzaminacyjnymi pozwalającymi na lepsze wykorzystanie swoich możliwości językowych kursanta w różnych zadaniach egzaminacyjnych.