Zajęcia dla młodzieży (online):

 

Z języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania.

Indywidualne lub w grupach (6-9 os.).

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty / matury.

Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE.

Programy skoncentrowane wokół tematów z życia codziennego.

Urozmaicone techniki pracy zapewniające wszechstronny rozwój.

 

Struktury gramatyczne i słownictwo wprowadzane są w naturalnych sytuacjach i ćwiczone czynnie.

Lektorzy uważnie słuchają potrzeb i zapewniają dodatkowe materiały wzbogacające zajęcia.

dowiedz się więcej >>>