Naszych lektorów łączy:

 

 pasja i zaangażowanie,

 wykształcenie filologiczne,

 ciągłe podnoszenie kompetencji,

 otwartość na wyzwania dydaktyczne,

 umiejętność motywowania słuchaczy,

 znajomość nowoczesnych metod nauki,

 dbanie o przyjazną i sprzyjającą nauce atmosferę.