Zajęcia dla dorosłych (online):

 

Z języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania.

Indywidualne lub w grupach (6-9 os.).

Konwersacje.

Język biznesowy przygotowujący do różnych sytuacji w życiu zawodowym. 

Programy skoncentrowane wokół tematów z życia codziennego.

Urozmaicone techniki pracy zapewniające wszechstronny rozwój.

Struktury gramatyczne i słownictwo wprowadzane są w naturalnych sytuacjach i ćwiczone czynnie.

 

 

Lektorzy uważnie słuchają potrzeb i zapewniają dodatkowe materiały wzbogacające zajęcia.

dowiedz się więcej >>>