Metoda Komunikatywna

Wiodącą metodą nauczania stosowaną w British School jest podejście komunikatywne, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnej. Służy temu jak najczęstsze stwarzanie sytuacji pozwalających słuchaczom na ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej). Stosowane podejście oraz wspierające je aktywne metody pracy pozwalają na pełne angażowanie Słuchaczy w przebieg zajęć oraz maksymalne wykorzystanie czasu zajęć.

W trakcie zajęć:

 stosujemy aktywne ćwiczenia i formy pracy: w parach, podgrupach, forum dyskusyjne (zwiększające czas mówienia każdego z uczestników),

 organizujemy ćwiczenia typu role-play, symulacje, case studies itp., dzięki którym słuchacze ćwiczyą umiejętność komunikacji w kontekstach i rolach zbliżonych do tych, w jakich korzystają z języka obcego w życiu codziennym,

 poruszamy ciekawe i aktualne tematy co powoduje duże zaangażowanie emocjonalne kursantów, a to z kolei w sposób naturalny skłania uczestników do porozumiewania się,

 stosujemy elementy grywalizacji, korzystając z różnego rodzaju gier (planszowych, internetowych, aplikacji itp.), co sprzyja uczeniu się poprzez zabawę - zawsze z konkretnym, metodycznym celem w tle.