Kursy ogólnego języka angielskiego dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych. Programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych. Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy słuchaczom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych. Struktury gramatyczne i słownictwo wprowadzane są w naturalnych sytuacjach i ćwiczone czynnie. Lektorzy uważnie słuchają potrzeb i zapewniają dodatkowe materiały z nimi związane.