British School Katowice zorganizuje w Państwa  firmie profesjonalne szkolenie, zgodnie z Państwa wymaganiami i potrzebami. Forma, częstotliwość, miejsce kształcenia, zakres materiału i ceny – wszystko zależy od Państwa!

British School dzięki największej sieci placówek w Polsce oraz ponad 15 letniemu doświadczeniu w nauczaniu pracowników największych firm w kraju jest optymalnym partnerem w profesjonalnych szkoleniach językowych. Kładziemy szczególny nacisk na podwyższenie umiejętności komunikowania się w języku obcym niezależnie od poziomu zaawansowania. Dzięki tej metodzie pracownicy Państwa firmy w najkrótszym czasie są w stanie porozumiewać się z kooperantami zagranicznymi. Elastyczny program realizacji zajęć, w czasie lub poza godzinami pracy, organizacja szkoleń w miejscu pracy lub siedzibie Naszej Szkoły oraz dogodne warunki finansowania pozwolą Państwu ustalić optymalny system nauki. Przeprowadzimy i przygotujemy w formie regularnych raportów podsumowania kolejnych etapów nauki. Każdą ofertę przygotowujemy mając na uwadze potrzeby Państwa firmy.

British School oferuje:

·       kursy języka ogólnego

·       kursy języka biznesowego

·       kursy konwersacyjne z Native Speakerem

·     warsztaty językowe – ich celem jest nauczenie konkretnej umiejętności w języku obcym, jaka jest potrzebna w Państwa   środowisku pracy

·       kursy języka specjalistycznego - branżowego

KROK 1

Zanim zdecydują się Państwo na podjęcia z nami współpracy, przeanalizujemy potrzeby Państwa oraz uczestników kursu. Przyszli kursanci napiszą test pozwalający określić ich obecny poziom zaawansowania, dzięki czemu będziemy mogli przypisać do odpowiednich grup. Na Państwa prośbę zorganizujemy dla bezpłatną lekcję próbną dla uczestników kursu.

KROK 2

Po rozpoczęciu szkolenia kurs będzie znajdował się pod stałym nadzorem metodyka naszej szkoły. Na bieżąco dba on o odpowiedni poziom zajęć oraz realizację założonych celów. Wiedza uczestników jest kontrolowana poprzez regularne testy. Na każdych zajęciach sprawdzamy obecność, a na koniec miesiąca firma otrzymuje raport z odbytych zajęć obejmujący frekwencję uczestników oraz bieżące oceny.

KROK 3

Na koniec kursu uczestnicy przystępują do napisania egzaminu końcowego. Po jego zdanie British School wystawia certyfikat ukończenia danego kursu. Do certyfikatu dołączony jest pisemny raport od lektora prowadzącego zajęcia opisujący osiągnięte postępy w nauce języka.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY

WSZELKIEJ INFORMACJE:

tel. 501 27 87 83

e-mail: katowice@britishschool.pl

angielski dla firm kato


    < Wstecz