TEENS


Programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych. Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy Kursantom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych – mówienia, słuchania, czytania i pisania. Struktury gramatyczne wprowadzone są w naturalnych sytuacjach i ćwiczone czynnie.

 

 

KURSINTENSYWNOŚĆ

ILOŚĆ
SPOTKAŃ

ILOŚĆ
GODZ. LEKCYJNYCH
Zajęcia grupowe 2 x 90 min.
60 120
Kursy maturalne 2 x 90 min. 50 100
Kursy indywidualne ustalane według potrzeb Słuchacza

 

 

Fotolia 77689416 Subscription Monthly M

 

 


Masz pytania?

skontaktuj się z nami