Dla maturzystów

Przygotowanie do matury podstawowej i rozszerzonej.

O kursie

Przygotowanie do matury podstawowej i rozszerzonej.
90 godzin kursu idealnie przygotuje wszystkich do zdania egzaminu dojrzałości z najlepszym wynikiem.

Matura podstawowa - kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych.
Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach matury podstawowej. Nacisk kładziony jest na przełamanie bariery językowej i efektywną komunikację w języku angielskim.

Matura rozszerzona - kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. W trakcie kursu poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typ zadań egzaminacyjnych.
Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach matury rozszerzonej. W odróżnieniu od kursu podstawowego większy nacisk kładziony jest na zaawansowane struktury gramatyczne oraz jakość i formę działań językowych.
Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min.