Specjalistyczne

Oferta skierowana jest do instytucji oraz firm, których działanie wymaga znajomości języka specjalistycznego (np. finanse, bankowość, medycyna).

O kursie

Tworzymy zamknięte grupy, które poznają odpowiednio dobrany zakres słownictwa, gramatyki oraz uczą się niewątpliwie istotnej sztuki komunikacji.

- dowolna ilość godzin lekcyjnych w tygodniu
- dowolne dni i godziny zajęć
- precyzyjnie określony cel nauki
- odpowiednio dobrane podręczniki
- możliwość konwersacji z native speakerem

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Po określeniu poziomu zaawansowania oraz szczegółowej analizie oczekiwań związanych z nauką języka otrzymają Państwo pakiet "Kurs specjalistyczny" zawierający plan nauczania.