Dla młodzieży

Kursy ogólnego języka angielskiego dla młodzieży.

O kursie

Kursy ogólnego języka angielskiego dla młodzieży.
Programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych.
Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy kursantom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych, tzn. mówienia, słuchania, czytania i pisania.
Struktury gramatyczne wprowadzone są w naturalnych sytuacjach i ćwiczone czynnie.
Kurs obejmuje 112 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min.