Zajęcia Indywidualne

Kursy indywidualne to spotkania z lektorem w formie one-to-one. Program kursu dostosowany jest do potrzeb słuchacza, jego tempa i wyznaczonych przez niego celów nauki. Terminy i częstotliwość zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta. Całkowita uwaga nauczyciela powodują szybszą i efektywniejszą naukę języka obcego.

Cena i częstotliwość do ustalenia