JUNIOR

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Celem kursu jest systematyczne wprowadzenie dziecka w świat języka obcego. Dzieci naturalnie przyswajają język, ucząc się przez zabawę, gry ruchowe, zabawy manualne, piosenki oraz  pomoce audiowizualne. Nacisk kładziony jest na umiejętność komunikacji w prostych sytuacjach życiowych.

JUNIOR I-IV

Ilość godzin lekcyjnych w roku: 56

Częstotliwość spotkań: 2 x 45 minut / tydzień

Ilość osób w grupie: 6-13

Cena kursu: 830 zł

Raty:
1 x 130 zł
7 x 100 zł

JUNIOR V-VIII

Ilość godzin lekcyjnych w roku: 75

Częstotliwość spotkań: 2 x 60 minut / tydzień

Ilość osób w grupie: 6-13

Cena kursu: 990 zł

Raty: 
1 x 150 zł
7 x 120 zł