JUNIOR

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Celem kursu jest systematyczne wprowadzenie dziecka w świat języka obcego. Dzieci naturalnie przyswajają język, ucząc się przez zabawę, gry ruchowe, zabawy manualne, piosenki oraz  pomoce audiowizualne. Nacisk kładziony jest na umiejętność komunikacji w prostych sytuacjach życiowych.

JUNIOR I-III

Ilość godzin lekcyjnych w roku: 56

Częstotliwość spotkań: 2 x 45 minut / tydzień

Ilość osób w grupie: 6-13

Cena kursu: 900 zł

Raty:
1 x 130 zł
7 x 110 zł

 

JUNIOR IV-VI

Ilość godzin lekcyjnych w roku: 75

Częstotliwość spotkań: 2 x 60 minut / tydzień

Ilość osób w grupie: 6-13

Cena kursu: 1150 zł

Raty: 
1 x 170 zł
7 x 160 zł

 

JUNIOR VII-VIII

Ilość godzin lekcyjnych w roku: 87

Częstotliwość spotkań: 2 x 70 minut / tydzień

Ilość osób w grupie: 6-13

Cena kursu: 1320 zł

Raty: 
1 x 200 zł
7 x 160 zł