Warsztaty Egzaminacyjne

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub egzaminu ósmoklasisty. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zagadnień egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych MENiS.

Warsztaty ósmoklasisty

Ilość godzin lekcyjnych w roku: 42 x 45 minut

Częstotliwość spotkań: 1 x 75 minut / tydzień

Ilość osób w grupie: 6-12

Cena kursu: 850 zł

Raty:
1 x 150 
7 x 100 zł

 

Warsztaty maturalne

Ilość godzin lekcyjnych w roku: 60 x 45 minut

Częstotliwość spotkań: 1 x 100 minut / tydzień

Ilość osób w grupie: 6-12

Cena kursu: 1160 zł

Raty:
1 x 180 
7 x 140 zł