LEKTORZY

Język angielski

Dorota Aszoff
Katarzyna Narkiewicz
Kamila Paukszto
Ewelina Sztaba
Joanna Bakierzyńska
Anna Dubińska-Jankowska

Język niemiecki

Joanna Brochocka
Ewelina Reszka

Język hiszpański  
Język rosyjski