LEKTORZY

Język angielski

Dorota Aszoff
Katarzyna Narkiewicz
Ewelina Sztaba
Joanna Bakierzyńska
Angelika Walkiewicz
Edyta Piwowarczyk
Anna Dubińska-Jankowska

 

Język niemiecki

Joanna Brochocka
Ewelina Reszka

Język hiszpański 
Język rosyjski