Kurs Teen jest przeznaczony dla młodzieży od IV lub V klasy szkoły podstawowej.

 

To kolejny i bardziej świadomy etap zdobywania wiedzy językowej.

Kursanci kończą nabywać język obcy przez naśladowanie i staja się gotowi do samodzielnej produkcji różnorodnych struktur gramatyczno-leksykalnych.

 

Intensywność:

2 razy w tyodniu po 90 minut

120 godzin lekcynych rocznie!

 

Dodatkowo

16 godzin konsultacji lektorskich i konwersacji

oraz warsztaty przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

i maturalnego

na poziomie podstawowym i rozszerzonym!