Poziomy nauki języka angielskiego

Poziom KIDS

To poziom, na którym dzieci w wieku od 3 do 6 lat odkrywają świat w nowy sposób, za pomocą obcego języka. Jest to dla nich nowe doświadczenie, które ma szansę zaowocować chęcią dalszej nauki. To zdobywanie wiedzy poprzez gry i zabawy.

Rolą nauczyciela jest stymulowanie procesów poznawczych dzieci i rozbudzanie w nich ciekawości oraz przygotowanie lekcji w taki sposób, by mali uczniowie chętnie brali w nich udział i nie zdążyli się zmęczyć. Lekcja, która trwa 45 minut, składa się z kilku punktów zwrotnych, tak by cały czas podtrzymywać zainteresowanie dzieci. Kursanci, którzy rozpoczynają naukę w wieku 3-6 lat dużo łatwiej przyswajają wiedzę na kolejnych poziomach, a ich niecałkowicie ukształtowany aparat mowy ułatwia wymowę obco brzmiących dźwięków. Po ukończeniu kursu dzieci potrafią przedstawić się, reagują na polecenia oraz posługują się słownictwem z różnych zakresów tematycznych.

Począwszy od poziomu pierwszego dzieci poznają święta i obyczaje celebrowane w krajach anglojęzycznych, co przyczynia się do szerokiego rozwoju intelektualnego młodych kursantów a także do rozbudzania wrażliwości na inne kultury.

Schemat poziomów zaawansowania:

 

Poziom JUNIOR

To poziom, przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Zajęcia dla tej grupy wiekowej są prowadzone przez filologów angielskich, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia pod kątem nauczania dzieci młodszych. Materiał metodyczny jest szczegółowo dobrany do zainteresowań, tempa nauki i temperamentu dzieci. 

Nauka języka angielskiego w grupach Junior prowadzona jest głównie w formie zabawy, gry, piosenki i naturalnego sposobu przyswajania języka. Uczniowie mają też do dyspozycji specjalnie dobrany podręcznik, który zawiera omawiany materiał językowy oraz umożliwia powtarzanie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności w domu.

Schemat poziomów zaawansowania:

 

Poziom Teen

Jest jednym z ważniejszych etapów w rozwoju umiejętności językowych dziecka. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku od 11 do 17 lat.

Sposób wprowadzania nowego materiału dla tej grupy wiekowej to wielka przygoda dla nauczyciela i uczniów. Materiały dodatkowe są skrupulatnie dobierane przez nauczyciela, tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały świat nastolatka. Lektorzy wybierają odpowiednie strategie nauczania, dostosowane do wieku i temperamentu uczniów.

Poziom Teen odgrywa ważną rolę w całościowej edukacji językowej dziecka gdyż ma na celu zaszczepić zamiłowanie do nauki języków na całe życie.

Schemat poziomów zaawansowania:

Grupy od poziomu Pre-advanced wzwyż na zajęciach realizują również elementy materiału typowe dla poszczególnych egzaminów językowych Cambridge.

 

Poziom adults

Przeznaczony jest dla młodzieży licealnej oraz dorosłych. Są to kursy na poziomach od początkującego do zaawansowanego. 

Programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego takich jak rozrywka, zainteresowania i zagadnienia społeczne.

Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy kursantom wszechstronny i systematyczny rozwój umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Na naszych kursach szczególny nacisk kładziemy na konwersacje. Uczymy swobodnego i skutecznego porozumiewania się w języku angielskim.

Schemat poziomów zaawansowania:

 

POZIOM PRE-FCE (Pre First Certificate In English) – jest poziomem ‘pomostowym’ pomiędzy poziomem upper-intermediate a FCE. Jest on przeznaczony dla studentów British School, którzy nie czują się na siłach sprostać językowym wymogom egzaminu państwowego (FCE) i chcą ‘podszlifować braki’.

POZIOM FCE (First Certificate In English) poziom FCE ma na celu przygotowanie kursantów do egzaminu pierwszego stopnia organizowanego przez Cambridge Examinations Syndicate. Przygotowanie do tego egzaminu wymaga przede wszystkim rozwinięcia wszystkich pięciu umiejętności językowych tj.: czytania, mówienia, pisania, słuchania i wiedzy gramatyczno-leksykalnej. Bardzo ważnym elementem tego kursu jest zapoznanie się z technikami egzaminacyjnymi pozwalającymi na lepsze wykorzystanie swoich możliwości językowych kursanta w różnych zadaniach egzaminacyjnych. 

Poziom CAE (Certificate in Advanced English) to jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie zaawansowanym, z naciskiem na umiejętności praktyczne, wydawanych przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate. Egzamin ten koncentruje się na praktycznej znajomości języka w każdej sytuacji życia codziennego. 

Poziom CPE (Certificate of Proficiency in English) jest najwyższym poziomem nauki języka angielskiego przygotowującym do najbardziej zaawansowanego stopnia egzaminu organizowanego przez Cambridge Examinations Syndicate. Uczestnicy tego kursu zajmują się językiem angielskim pod kątem subtelności językowych, wyrażeń i struktur, a także wymową i słownictwem, które mają nadać uczniowi autentyczność wypowiedzi zbliżoną do native speaker’a. Sposób wypowiadania uczącego się na tym poziomie jest swobodny, zróżnicowany pod kątem gramatyczno-leksykalnym z naciskiem na rozróżnienie rejestru językowego oraz bogaty w idiomy, synonimy, kolokacje, przysłowia, itp. Uczeń na poziomie CPE słucha i czyta oryginalne materiały zaczerpnięte z krajów anglojęzycznych.