EGZAMIN 8 KLASA

O kursie

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny egzamin szkolny. Stawia uczniowi spore wyzwanie, gdyż zadania egzaminacyjne są na wyższym poziomie niż w dotychczasowym rozszerzonym egzaminie gimnazjalnym.  Większość pytań to pytania otwarte i wielokrotnego wyboru, a cały egzamin trwa 90 minut.  Obszary umiejętności sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty to:

  • Znajomość środków językowych
  • Wypowiedzi pisemne
  • Znajomość funkcji językowych
  • Rozumienie ze słuchu
  • Rozumienie tekstów pisanych

W British School kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty obejmuje wszystkie obszary wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.  Zajęcia prowadzone przez naszych lektorów mają na celu:

  • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy słuchaczy 
  • nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
  • uzyskanie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim

        

Poziom

Egzamin Ósmoklasisty 

Długość

80

godz.

 

Intensywność

2 x

60 min

 

 

Grupa

6-10 osób