• Kurs organizowany dla wszystkich grup wiekowych
  • Intensywność kursu- 1 raz w tygodniu po 90 minut lub 2 razy w tygodniu po 50 minut
  • Kurs roczny obejmuje 30 zajęć po 90 minut lub 56 zajęć po 50 minut
  • Zajęcia indywidualne możliwe na każdym poziomie językowym
  • Metoda komunikatywna, kładąca nacisk na rozumienie i mówienie
  • Praca na podręcznikach renomowanych wydawnictw
  • Dostosowanie słownictwa do potrzeb grupy- język ogólny, język specjalistyczny, nauka, praca za granicą
  • Lektorzy posiadają doświadczenie i kwalifikacje do pracy w grupie na danym poziomie językowym
  • Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablic multimedialnych oraz innych udogodnień technologicznych
  • Możliwość lekcji online
  • Certyfikat ukończenia kursu na danym poziomie