Rabaty:

5% - kontynuacja nauki w naszej szkole *

5%  - dla każdego członka rodziny *

5%  - za każdy następny język *

5% - studenci *

       - płatność roczna możliwa w 1, 2, 8 nieoprocentowanych ratach*

* dotyczy zajęć w grupach

   wszystkie rabaty sumują się maksymalnie do 10%