Rozwiń umiejętności pracowników

Dzięki tej metodzie pracownicy Państwa firmy w najkrótszym czasie są w stanie porozumiewać się z kooperantami zagranicznymi.

Elastyczny program realizacji zajęć, w czasie lub poza godzinami pracy, organizacja szkoleń w miejscu pracy lub siedzibie Naszej Szkoły oraz dogodne warunki finansowania pozwolą Państwu ustalić optymalny system nauki.Przeprowadzimy i przygotujemy w formie regularnych raportów podsumowania kolejnych etapów nauki.

Ponadto doradzimy do jakich egzaminów językowych powinni przygotować się Państwa pracownicy. Państwa pracownicy mogą również skorzystać ze standardowej oferty British School.

 

 

Wszystko to nie podniesie cen szkolenia – w British School płacicie Państwo jedynie za efekty.