Regulamin Konkursu “Christmas e-card”
1. Organizatorem konkursu jest firma British School Monika Michalska-Prokopowicz z siedzibą przy ul. Ostródzkiej 119, 03-289 w Warszawie, NIP: 922-252-26-89.

2. Uczestnikami konkursu są dzieci z grup Junior 0,1,2,3, Elementary Teen, Pre-Intermediate Teen, Intermediate Teen, Intermediate Plus Teen, Upper-Intermediate Teen, które uczęszczają na zajęcia w British School Warszawa Targówek w roku szkolnym 2020/2021.

3. Dane dziecko może wygrać maksymalnie jedną nagrodę. Konkurs nie dotyczy uczestników zajęć indywidualnych.

4. Konkurs odbywać się będzie na facebooku, na fanpage’u British School Warszawa-Targówek.

5. W przypadku młodszych dzieci nieposiadających konta na Facebooku, rodzic publikuje zdjęcie za pomocą swojego profilu.

7. Zadaniem konkursowym jest wysłanie e-karki Świątecznej na adres mailowy szkoły.

9. O wygranej zdecyduje Komisja British School Targówek.

10. Do wygrania: paczka niespodzianka. Nagroda przewidziana jest w dwóch kategoriach. 

1 nagroda- dla Słuchacza z grup dziecięcych oraz dla Słuchacza z grup młodzieżowych.

11. Konkurs potrwa od 04 grudnia 2020 do 18 grudnia 2020 do godziny 12.00. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 21 grudnia 2020 roku do godziny 18.00 na facebookowym fanpage’u British School Warszawa-Targówek.

13. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

15. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest firma British School Wawer Soszyńska SpJ, ul. V Poprzeczna 5a, 04-611 Warszawa, NIP: 9522137553.

16. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook lub za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej przez Uczestnika na jego Profilu.

17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.

18. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny czy rzeczowy.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu.

20. Regulamin wchodzi w życie 04 grudnia 2020 r.