KADRA LEKTORSKA BRITISH SCHOOL Legionowo

Kadra lektorska naszej szkoły dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować Państwu efektywną naukę w przyjemnej atmosferze. Stanowią ją ludzie o rzetelnym przygotowaniu merytorycznym oraz umiejętnościach dydaktycznych.

lektorzy nowe mini

Utrzymanie, a przede wszystkim podnoszenie poziomu kwalifikacji naszej Kadry jest naszym priorytetem, dlatego każdy z naszych lektorów bierze udział w okresowych, obowiązkowych szkoleniach lektorskich.