Kursy dla Dzieci

Dzieci rozpoczynające kurs bardzo często kontynuują swoją przygodę z językiem angielskim przez wiele lat, aż do najwyższych stopni zaawansowania językowego.

O kursie

Szkoła British School zapewnia tak ciekawe i różnorodne metody nauczania i tak wyszkolonych lektorów, że dzieci rozpoczynające kurs bardzo często kontynuują swoją przygodę z językiem angielskim przez wiele lat, aż do najwyższych stopni zaawansowania językowego.

JUNIOR

KURS DLA DZIECI W WIEKU 7-10 LAT

o    zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut

o    kurs obejmuje 77 godzin lekcyjnych

o    oferujemy naukę w grupach 6 - 12 osobowych

 

Nauka języka angielskiego w grupach JUNIOR prowadzona jest głównie w formie zabaw, gier, piosenek i naturalnego sposobu przyswajania języka. Uczniowie mają też do dyspozycji specjalnie dobrany podręcznik, który zawiera omawiany materiał językowy oraz umożliwia powtarzanie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności w domu.

Lektorzy prowadzący zajęcia są zarówno świetnie przygotowani pod względem merytorycznym, jak też metodycznym z uwzględnieniem specyfiki nauczania dzieci w tym wieku.