Zapraszamy na konsultacje uczniów, którzy przystępują do I Komunii Św. i nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

 

Temat: Konsultacje Komunia 13:00

https://us04web.zoom.us/j/77332031936?pwd=7ilejMORMrWgALkCWRRYmwmRFU25iH.1

Identyfikator spotkania: 773 3203 1936

Kod dostępu: 0000