Kursy egzaminacyjne

b content title

W ofercie szkoły znajdują się kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge - FCE, CAE i CPE. W trakcie nauki słuchacze poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy. Kursy prowadzone są w oparciu o wytyczne organizatora egzaminów - The Cambridge General English Examinations Group oraz przykłady z poprzednich lat, tzw. past papers. Kurs przygotowuje do wszystkich pięciu części egzaminu (Reading, Writing, Use of English, Listening and Speaking). Dodatkowo pozwala uczniom gruntownie powtórzyć i poszerzyć znajomość zagadnień gramatycznych i słownictwa.

First Certificate in English - kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu FCE w sesji letniej. 

Intensywność: 2 razy w tygodniu po 90 minut

Długość: 120 godzin lekcyjnych ( I + II semestr )

Dni zajęć: poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek

Godziny zajęć: Dowiedz się więcej !

Płatność w ratach 0%.

Certificate in Advanced English - kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu CAE w sesji letniej. W odróżnieniu od kursu FCE zagadnienia gramatyczne i leksykalne są bardziej zaawansowane. Uczniowie rozwijają bardziej zaawansowane techniki interakcyjne z uwzględnieniem zmian rejestru.

Intensywność: 2 razy w tygodniu po 90 minut

Długość: 120 godzin lekcyjnych ( I + II semestr )

Dni zajęć: poniedziałek i środy lub wtorki i czwartki

Godziny zajęć: Dowiedz się więcej !

Płatność w ratach 0%.

Certificate of Proficiency in English - kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu CPE w sesji letniej. Kurs pozwala uczniom na zgłębienie subtelności językowych takich jak wyjątki od reguł gramatycznych, niestandardowe słownictwo i kolokacje. Tematyka poruszana na zajęciach obejmuje specjalistyczne dziedziny, przygotowując do egzaminu zarówno językowo jak i merytorycznie.

Intensywność: 2 razy w tygodniu po 90 minut

Długość: 120 godzin lekcyjnych ( I + II semestr )

Dni zajęć: poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki

Godziny zajęć:  Dowiedz się więcej !

 

Płatność w ratach 0%.