Celem naszych kursów jest:
 

  • usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami egzaminu ósmoklasisty
  • ćwiczenie technik egzaminacyjnych
  • ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa
  • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych

 

 

 

Intensywność zajęć

2 razy w tygodniu po 90 minut

Długość

132 godziny lekcyjne rocznie

Liczebność grupy

10 -14 osób

 

 

Kurs e-learningowy gratis!!